Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Twardowskiego w Krakowie

ul. Twardowskiego - KrakówINWESTYCJA: Budynek mieszkalno-usługowy
LOKALIZACJA: Kraków, ul. Twardowskiego/ ul. Mitkowskiego
INWESTOR: Enklawa Development
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA: Ewa Żuk-Rzepka, Przemysław Ruchała, Zbigniew Lebica, pracownia projektowa „ Pewa Projekt”, pracownia projektowa „ Elital”

 

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY: 413,4 m²
UŻYTKOWA: 2380 m2

KUBATURA: 6069 m3
KALENDARIUM

0PROJEKT: 2010
REALIZACJA: 2010-2012

Teren objęty opracowaniem znajduje się w centralnej części Krakowa, w śródmiejskiej zabudowie dzielnicy Dębniki. Sąsiedztwo stanowią budynki mieszkalne i usługowe realizowane na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Budynek zaprojektowany został jako zabudowa narożnikowa uzupełniająca, dla kontynuacji pierzei obu istniejących ulic, zgodnie z lokalną typologią urbanistyczną i charakterystycznymi dla tego rejonu kwartałami zabudowy. Kształt rzutu ma kształt zbliżony do trapezu.

Budynek na sześć kondygnacji nadziemnych i jedną podziemną, kryty jest dachem płaskim. Bryła ukształtowana jest tarasowo w ten sposób, że wysokość części budynku od strony ul. Mitkowskiego wynosi 21 m, a części budynku od strony Twardowskiego 15 m. Ze względu na dużą różnorodność cech kształtujących charakter istniejącej zabudowy forma nowoprojektowanego budynku jest prosta i neutralna. Cechuje ją gra geometrycznych brył, wzmocniony zróżnicowaniem okładzin elewacyjnych na jasny tynk i ciemną okładzinę ceramiczną. Duże, kwadratowe otwory okienne o wymiarach 2 x 2 m zostały przesunięte w fazie pomiędzy kondygnacjami. Wyjątek stanowi elewacja zachodnia, niewidoczna od strony ulic Twardowskiego i Mitkowskiego- tutaj zastosowano obszerne balkony wzdłuż całej elewacji z szerokimi przeszkleniami. Wejście do budynku zostało zaakcentowane formalnie poprzez wycięcie w bryle. Zastosowane zabiegi formalne i kompozycyjne pozwalają nadać współczesny charakter budynkowi z poszanowaniem kontekstu otoczenia.

 Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków
 Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków
 Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków
 Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków  Tardowskiego - Kraków