Niepołomice - Analiza zapisów planu miejscowego zagospodarowania

INWESTYCJA: Analiza zapisów planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla planowanej inwestycji.
LOKALIZACJA: Niepołomice, ul. Fabryczna 10
INWESTOR: Elektrotermia Sp. z o.o.
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA:
POWIERZCHNIE

ZABUDOWY: 6200,5 m2
UŻYTKOWA: 8700 m2

KUBATURA: 30500 m3
KALENDARIUM

0PROJEKT: 2008
REALIZACJA: 

Opracowano analizę możliwości realizacji planowanej inwestycji na działkach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z wytycznymi klienta nowa zabudowa ma być obiektem produkcyjno- magazynowym z częścią administracyjno- biurową.

Jej ukształtowanie i lokalizacja miała uwzględniać możliwość wynajmu całości lub części obiektu. Zabudowa istniejąca na działce pozostaje bez zmian, układ dróg, parkingów i terenów zielonych został dostosowany do nowej zabudowy. Zaproponowany obiekt jest na rzucie wieloboku, od strony ul. Fabrycznej elewacja ukształtowana jest schodkowo, zgodnie z linią zabudowy.

Budynek składa się z 4 prostopadłościennych segmentów o rozpiętości od 30 do 54m, ze zmianą rozpiętości co 8m. Część frontowa, o wysokości do 4 kondygnacji zlokalizowana jest od strony północnej i jest ona dostępna z parkingu, w części tej znajduje się zaplecze administracyjne- biurowe.

Część produkcyjno- magazynowa znajduje się za częścią biurową, doki rozładowcze znajdują się od strony południowej, równolegle do ul. Fabrycznej. Budynek da się funkcjonalnie podzielić na 4 niezależne segmenty różnej wielkości- od 1300 do 2000m2 powierzchni użytkowej.

 Elektrotermia  Elektrotermia