AGH - Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4

AGH aulaINWESTYCJA: Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4
LOKALIZACJA: Kraków, Al. Mickiewicza 30
INWESTOR: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica
AUTORZY: Jarosław Wilk, Magdalena Zabieglińska-Jabłonka
BRANŻE: Michał Ciastoń, Maciej Król, Maciej Kwolek, Przemysław Ruchała

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY:-
UŻYTKOWA: 247,6m²

KUBATURA: 1283 m3
KALENDARIUM

PROJEKT: 2011-2012
REALIZACJA: 2012

Celem opracowania było uzyskanie reprezentacyjnej, funkcjonalnej i odpowiednio wyposażonej sali wykładowej. Sala po przebudowie spełniać miała obowiązujące wymagania w zakresie ewakuacji, widoczności i akustyki oraz miała być dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia objęte opracowaniem użytkowane były jako sala wykładowa wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i zapleczem technicznym. Elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz oraz instalacje wykazywały znaczny stopień zużycia, sala nie spełniała również aktualnych wymagań w zakresie ochrony ppoż.
Planowane prace projektowe miały  na celu poprawę warunków ewakuacji, co uzyskano przez zmianę geometrii widowni. Pozwoliło to na poprawę akustyki, widoczności w sali z miejsca pracy studenta oraz na zwiększenie liczby miejsc.

Po przeprowadzonych pracach remontowych pomieszczenie sali audytoryjnej służy jako sala wykładowa dla 159 osób, dostosowana jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W ramach prac wykończeniowych wymienione zostały fotele, wykonana została nowa katedra i nowe wykończenia podłóg i ścian. Oprócz tego wykonano nowe instalacje: wentylacji, klimatyzacji, oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4 AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4 AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4
AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4 AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4 AGH-Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4