BNParibas Fortis - oddział banku

BNP-oddzialyINWESTYCJA: Koncepcja i aranżacja wnętrza oddziału banku
LOKALIZACJA: Cała Polska
INWESTOR: BNP Paribas Fortis Bank
AUTORZY: Jarosław Wilk, Magdalena Zabieglińska-Jabłonka
WSPÓŁPRACA: Maciej Tęczar

 

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY:
UŻYTKOWA:

KUBATURA:
KALENDARIUM

0PROJEKT: 2012
REALIZACJA: 

Celem opracowania było uzyskanie uniwersalnego rozwiązania możliwego do wykorzystania w placówkach bankowych o różnej wielkości poprawnego funkcjonalnie i atrakcyjnego wizualnie. Przedstawiona koncepcja jest możliwa do zastosowania niezależnie od kształtu lokalu i wielkości placówki bankowej.

Zaproponowano salę operacyjną z 4 indywidualnie projektowanymi stanowiskami obsługi gotówkowej, 3 indywidualnie projektowanymi stanowiskami doradców bankowych, salę spotkań, pokój dyrektora, kącik dla dzieci, miejsce oczekiwań

Stanowiska obsługi gotówkowej i doradcy zaprojektowane są na zasadzie „boksu” wymkniętego z przestrzeni sali sufitem, ścianami bocznymi i podłogą.

Proponowana koncepcja daje możliwość zastosowania w każdym projekcie placówki bankowej niezależnie od wielkości ze względu na przyjęte rozwiązania aranżacyjne, funkcjonale oraz wizualne.

 BNP Paribas - Oddziały  BNP Paribas - Oddziały  BNP Paribas - Oddziały