Kielce - Zespół zabudowy usługowo-mieszkaniowej z placem ogólnodostępnym

KielceINWESTYCJA: Zespół zabudowy usługowo-mieszkaniowej z placem ogólnodostępnym
LOKALIZACJA: Kielce, ul. Wojska Polskiego
INWESTOR: CONDITE Sp. z. o. o. DEVELOPMENT S.K.A. w Kielcach
AUTORZY: Jarosław Wilk, Krzysztof Kozielewicz
WSPÓŁPRACA: Mariusz Synowiec, Joanna Słomiany

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY: 2316m²
UŻYTKOWA: 7419,5m²

KUBATURA: 29351m3
KALENDARIUM

PROJEKT: 2013-2014
REALIZACJA: 

Na terenie zaprojektowano zespół zabudowy usługowo-mieszkaniowej z garażem podziemnym. Zaplanowano tam również ogólnodostępny plac łączący przyległe do terenu ulice, co umożliwia pieszym i rowerzystom płynną komunikację.
Założeniem kompozycyjnym w stosunku do otaczającej projektowany zespół nieuporządkowanej przestrzeni peryferii miasta Kielce było stworzenie założenia urbanistycznego w twórczy sposób przekształcającego  walory kontekstu lokalnego i stanowiącego czytelną dominantę w strukturze tkanki miasta.

Zespół tworzą trzy budynki biurowe IV-kondygnacyjne i jeden budynek VII-kondygnacyjny o funkcji mieszanej biurowo- hotelowo- mieszkaniowej (stanowiący dominantę w strukturze zespołu) połączone w poziomie parteru masywną bazą stanowiącą łącznik tak kompozycyjny jak i funkcjonalny kompleksu. Przekrycie bazy stanowi taras zielony z nasadzeniami traw będących odtworzeniem dzikiej łąki w miejscu planowanego założenia, z otwarciami zarówno pionowymi (dziedzińce) , jak i poziomymi (skwer i ciągi piesze tworzące sekwencję wnętrz publicznych).

Odpowiedzią na zastany kontekst było ukształtowanie zespołu jako spójnego wnętrza urbanistycznego łączącego istniejące ciągi piesze, walory przyrodnicze otoczenia jak i otwarcia ekspozycyjne z i na otoczenie kompleksu.

Kielce Kielce Kielce
Kielce