AGH Labolatorium C - 4

 

INWESTYCJA: Przebudowa sali 108 budynku C-4 na Laboratorium Ochrony Wód
LOKALIZACJA: Kraków, Al. Mickiewicza 30
INWESTOR: Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA: Ewa Żuk-Rzepka

 

 

POWIERZCHNIE

UŻYTKOWA: 65,2  m2

KALENDARIUM

PROJEKT: 2015
REALIZACJA: Budowa rozpoczęta

Remont i przebudowa stanowiska naukowo-dydaktycznego dla potrzeb Laboratorium Ochrony Wód Wydziału Geodezji Górniczej I Inżynierii Środowiska AGH wraz z wymiana wyposażenia laboratoryjnego w celu poprawę właściwości techniczno-użytkowych sali.

 AGH Laboratorium C-4  AGH Laboratorium C-4