Multikino - Kraków

Multikino Krakow 2INWESTYCJA: Multikino, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części obiektu.
LOKALIZACJA: Kraków, ul. Dobrego Pasterza 128
INWESTOR: Enklawa Development Wilcze Gardło
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA: Agata Różycka, pracownia projektowa „ Elita”

 

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY:
UŻYTKOWA: 531,2 m²

KUBATURA: 1009,28 m³
KALENDARIUM

0PROJEKT: 2007
REALIZACJA: 2007

Realizacja dotyczyła przebudowy wnętrz istniejącego budynku kina 12 ekranowego. Zakres niniejszego opracowania obejmował  projekt architektoniczno budowlany przebudowy wnętrz oraz projekty instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej. Przebudowa polegała na wykonaniu otworów w istniejących ścianach celem zapewnienia dostępu do przestrzeni znajdujących się pod wybranymi audytoriami.

Zakres prac obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, prowadzenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 Multikino - Kraków  Multikino - Kraków  Multikino - Kraków