Kielce - Zespół zabudowy usługowo-mieszkaniowej z placem ogólnodostępnym