AGH - Przebudowa sali wykładowej nr 133 w pawilonie A-0