AGH - Przebudowa audytoryjnej sali wykładowej w pawilonie B-4