Rozbudowa szkoły ul. Działowskiego w Krakowie

  {tabINFORMACJE}

  DzialowskiegoINWESTYCJA: Rozbudowa szkoły niepublicznej
  LOKALIZACJA: Kraków, ul. Działowskiego
  INWESTOR: Dom Kultury “ Podgórze”
  AUTORZY: Jarosław Wilk, Magdalena Zabieglińska-Jabłonka
  WSPÓŁPRACA: Maciej Tęczar

   

   

  POWIERZCHNIE

  ZABUDOWY: 899,5m²
  UŻYTKOWA: 1156,4m2

  KUBATURA: 3469,2m3
  KALENDARIUM:

  PROJEKT: 2011
  REALIZACJA: