Przebudowa z nadbudową poddasza na cele usługowe - Elektrotermia