BioCentrum - Warszawa

BiocentrumINWESTYCJA: Analiza możliwości inwestycyjnych terenu pod kątem budowy laboratoriów biocentrum 
LOKALIZACJA: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4
INWESTOR: IIMCB - International Institute of Molecular and Cell Biology
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA: Mikołaj Przewłocki

 

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY:
UŻYTKOWA:

KUBATURA:
KALENDARIUM:

PROJEKT: 2012
REALIZACJA: 

Celem opracowania była analiza możliwości terenu inwestycyjnego pod kątem budowy laboratoriów biocentrum. Koncepcja przedstawia 5 wariantów możliwości zabudowy terenu inwestycji, pokazując różny stopień zagospodarowania, wariantowość zabudowy, układu budynków.

Do celów niniejszego opracowania przyjęto budynek V kondygnacyjny o mieszanej funkcji biurowo- laboratoryjnej, z III kondygnacjami laboratoryjnymi i II kondygnacjami biurowymi o wysokości całkowitej nieprzekraczającej 20m (maksymalnej dopuszczalnej w planie). Obiekt taki daje możliwość maksymalnie efektywnego, dopuszczalnego przepisami, wykorzystania terenu. Doboru terenu pod przyszłą inwestycję dokonać należy kierując się potrzebami i możliwościami inwestycyjnymi określonymi poprzez orientacyjną powierzchnię użytkową nowej zabudowy.

Bio Centrum - Warszawa Bio Centrum - Warszawa Bio Centrum - Warszawa
Bio Centrum - Warszawa Bio Centrum - Warszawa