Kraków - Zamoyskiego 30. Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze