Multikino - Zabrze

Multikino Zabrze 2INWESTYCJA: Multikino, przebudowa wnętrza obiektu
LOKALIZACJA: Zabrze, ul. Gdańska 18
INWESTOR: Enklawa Development Wilcze Gardło
AUTORZY: Jarosław Wilk
WSPÓŁPRACA: Przemysław Ruchała, Agata Różycka, pracownia projektowa „ JAM PROJEKT”

 

 

POWIERZCHNIE

ZABUDOWY:
UŻYTKOWA: 333 m²

KUBATURA: 632,7 m³
KALENDARIUM

0PROJEKT: 2006
REALIZACJA: 2007

Realizacja dotyczyła przebudowy wnętrz istniejącego budynku kina 13 ekranowego. Zakres niniejszego opracowania obejmował  projekt architektoniczno budowlany przebudowy wnętrz oraz projekty instalacji wentylacji mechanicznej i elektrycznej. Przebudowa polegała na wykonaniu otworów w istniejących ścianach celem zapewnienia dostępu do przestrzeni znajdujących się pod wybranymi audytoriami.

Zakres prac obejmował: wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, prowadzenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

 

 Multikino - Zabrze  Multikino - Zabrze